Mobile menu trigger

Hoofdleidingen
Gr hero werkprocessen
Hier vindt u de werkprocessen voor het bundelen van klant aanvragen en de combi aanleg van hoofdleidingen en aansluitingen.

Hoofdleidingen

Icon hfdl intake

Aanvraag klant

Input

Activiteiten

 1. Invullen en retourneren intakeformulier GROND'G (klant).
 2. Ontvangen aanvraag door GROND’G Combi Coördinator (CC).
 3. Inbrengen aanvraag in clusteroverleg en inventariseren betrokken partijen (CC).
 4. Opstellen Projectdefinitie en opnemen in planning bij meer dan 1 netbeheerder en realisatie binnen 1 jaar (CC).

Output

 • Projectdefinitie.
 • Planning.
Icon hfdl voorbereiding

Voorbereiding

Input

 • Projectdefinitie.
 • Planning.

Activiteiten

 1. Periodiek overleg met combi-partners en aannemer en onderhoud planning (CC).
 2. Informeren klant en vastleggen afspraken; opnemen in Startdocument (CC).
 3. Aanleveren Definitief Ontwerp (DO) of opdracht (klant).
 4. Completeren Startdocument met DO en informeren combi-aannemer (CC). Opm.: minimaal 13 weken na aanvraag starten met de uitvoering/aanleg.
 5. Starten voorbereiding (NB).
 6. Aanleveren tekeningen t.b.v. vergunningen bij combi-aannemer.
 7. CC initieert een bodem QuickScan.
 8. Vaststellen definitieve startdatum en planning met aannemer (CC). Opm.: tussen 6 en uiterlijk 4 weken voor Geplande Start Uitvoering (GSU).
 9. Inleveren werkmap bij de combi-aannemer uiterlijk 20 werkdagen voor GSU (NB).
 10. Opstellen één integrale combitekening c.q. werkplan voor uitvoering (AN).
 11. Houden Start werk vergadering (CC). Opm.: uiterlijk 10 werkdagen voor startdatum.
 12. Controleren en accorderen integrale combi-tekening en werkplan (NB).
 13. Startdocument incl. Definitief Ontwerp (DO).
 14. Rapport bodemscan en vergunningen.
 15. Definitieve startdatum.

Output

 • Werk- of uitvoeringsmap.
Icon hfdl uitvoering

Uitvoering

Input

 • Werk- of uitvoeringsmap.

Activiteiten

 1. Vaststellen of aan startvoorwaarden is voldaan (CC).
 2. Vaststellen dat het tracé is uitgezet, beschikbaar en bereikbaar is (CC of AN).
 3. Vaststellen of er civieltechnische en omgevingsissues zijn. CC beslist bij oplossen issues (CC).
 4. Uitvoeren werk (AN). Opm.: combi-partners zien toe op de ‘eigen’ technische werkzaamheden.
 5. Beslissen over kostentoewijzing binnen combi-partners (CC) Opm.: bij discussies over kostentoewijzing binnen combi-partners beslist CC.
 6. Gereed melden werkzaamheden (AN).
 7. Controleren werkzaamheden voor oplevering (CC + NB).
 8. Opstellen einde-werk document als oplevering (incl. restpunten) (CC).
 9. Technische Gereed (TG) melden (AN). Opm. binnen 5 werkdagen na einde uitvoering van AN aan CC.

Output

 • Einde-werk document (incl. restpunten).
 • Technische Gereed (TG) melding werkzaamheden.
Icon hfdl oplevering

Oplevering

Input

 • Einde-werk document.
 • Technische Gereed (TG) melding werkzaamheden.

Activiteiten

 1. Opleveren eindrevisies en opleverdocumenten aan NB. (AN) Opm.: binnen 10 werkdagen na TG.
 2. Beoordelen opleverdocumenten en betaalbaar stellen (NB) Opm.: binnen 5 werkdagen.
 3. Factureren verrichte werkzaamheden. (AN) Opm.: binnen 30 kalenderdagen na betaalbaarstelling.
 4. Afsluiten project en archivering relevante stukken uit het project. (CC).

Output

 • Eindrevisies en opleverdocumenten (meetrapporten, revisie, productiestaten).
 • Administratief afgesloten project.
 • Gearchiveerde projectdocumentatie.