Mobile menu trigger

Hoofdleidingen
Gr hero werkprocessen
Hier vindt u de werkprocessen voor het bundelen van klant aanvragen en de combi aanleg van hoofdleidingen en aansluitingen.

Hoofdleidingen

Icon hfdl intake

Initiatie

Input

Activiteiten

 1. Projectmelding doen of invullen en retourneren intakeformulier GROND'G (initiatiefnemer).
 2. Ontvangen aanvraag door GROND’G Combi Coördinator (CC).
 3. Inbrengen aanvraag in clusteroverleg en inventariseren betrokken partijen (CC).
 4. Bepalen combi projectplan en opnemen in planning (CC).

Output

 • Combi projectplan
 • Planning.
Icon hfdl voorbereiding

Onderzoek

Input

 • Combi projectplan.
 • Planning.

Activiteiten

 1. Initiatie -en afstemmingsoverleg met initiatiefnemer, combi-partijen en combi aannemer (CC).
 2. Informeren initiatiefnemer en vastleggen afspraken met alle partijen oa. beschikbaar stellen van tijd en geld door initiatiefnemer en vastgestelde digitale combi tracé tekening; opnemen in Startdocument (CC).
 3. Onderzoek doen naar bodemvervuiling en voorkomen van graafschade obv digitale combi tracé tekening (CROW 400 en 500) (Initiatiefnemer, NB en CA)
 4. Completeren Startdocument (CC) en vaststellen Definitief Ontwerp nuts tracé (DO nuts tracé) (CC). Opm.: minimaal 13-15 weken na aanvraag starten met de uitvoering/aanleg.
 5. Gezamenlijke schouw inplannen (CA).

Output

 • DO nuts tracé
 • Onderzoeksresultaten (oa RI + combi maatregelenplan)
 • Startdocument
 • Gezamenlijke schouwplanning.

Voorbereiding

Input

 • DO nuts tracé
 • Onderzoeksresultaten (oa RI + combi maatregelenplan)
 • Startdocument.

Activiteiten

 1. Uitvoeren detail netberekening (NB).
 2. Maken voorlopig ontwerp incl. V&G ontwerpfase (NB)
 3. Offerte proces doorlopen met initiatiefnemer (NB)
 4. Opstellen en vaststellen combi plantekening (NB)
 5. Uitvoeren gezamenlijke schouw (CA)
 6. Uitvoeren (Detail) werkvoorbereiding (NB)
 7. Aanvragen vergunningen, afgeven voorlopige planning, opstellen en afgeven projectbegroting en V&G plan Uitvoering, completeren RI en maatregelenplan (CROW) (CA)
 8. Goedkeuring stukken uit voorbereiding CA (NB)
 9. Vaststellen definitieve uitvoeringsplanning (CC)
 10. Aanleveren werkmap bij CA (NB)

Output

 • Definitieve uitvoeringsplanning
 • Werkmap incl. Combi RI en Maatregelenplan (CROW).
Icon hfdl uitvoering

Uitvoering

Input

 • Definitieve uitvoeringsplanning
 • Werkmap incl. Combi RI en Maatregelenplan (CROW).

Activiteiten

 1. Start werkvoorbereiding uitvoering (CA)
 2. Houden start-werk overleg (CC)
 3. Bespreken details def. uitvoeringsplanning (CA)
 4. Aanvullen Startdocument (CC)
 5. Kick-off start werkzaamheden op project locatie (CA)
 6. Vaststellen of er civieltechnische en omgevingsissues zijn (CC).
 7. Uitvoeren werk (CA). Opm.: combi-partners zien toe op de ‘eigen’ technische werkzaamheden.
 8. Beslissen over kostentoewijzing binnen combi-partners (CC) Opm.: bij discussies over kostentoewijzing binnen combi-partners beslist CC.
 9. Civiel technische oplevering (TG melding) (CA)

Output

 • Afgesproken kostentoewijzing
 • Technische Gereed (TG) melding werkzaamheden.
Icon hfdl oplevering

Afronding

Input

 • Afgesproken kostentoewijzing.
 • Technische Gereed (TG) melding werkzaamheden.

Activiteiten

 1. Opleveren eindrevisies en opleverdocumenten aan NB. (CA)
 2. Beoordelen opleverdocumenten en betaalbaar stellen (NB)
 3. Factureren verrichte werkzaamheden. (CA)
 4. Afsluiten project en archivering relevante stukken uit het project. (CC).

Output

 • Eindrevisies en opleverdocumenten (meetrapporten, revisie, productiestaten).
 • Administratief afgesloten project.
 • Gearchiveerde projectdocumentatie.