Mobile menu trigger

Aansluitingen
Gr hero werkprocessen
Hier vindt u de werkprocessen voor het bundelen van klant aanvragen en de combi aanleg van hoofdleidingen en aansluitingen. Aan de inhoud van deze werkprocessen kunnen geen rechten worden ontleend, De werkprocessen kunnen door diverse omstandigheden wijzigen zonder dat daarvoor GROND’G of de netwerkbedrijven aansprakelijk kunnen worden gesteld.

Aansluitingen

Icon aansl intakeklant

Aanvraag klant

Input

 • Aanvraag of Projectmelding door klant in MA.nl voor aansluitdisciplines inclusief wensweek voor aansluiten.
 • Bouwtekening pand met locatie/ plaats meterkast* (incl. afmetingen meterkast).

* Voorkeur gaat uit naar het plaatsen van een KIWA gecertificeerde prefab meterkast! (zie info op MA.nl)

 • Adres aansluiting (BAG registratie, afgegeven door gemeente).

Activiteiten

 1. Aanvragen nieuwe of te wijzigen aansluitingen via mijnaansluiting.nl (klant).
 2. Let op: Bundel zo veel mogelijk huisnummers die gelijktijdig aangelegd dienen te worden.
 3. Afsluiten leveringscontract met energieleverancier voor uitvoering (klant).

Output

Icon aansl intakenetbeheerders

Intake

Input

Activiteiten

 1. Controleren aanvraag op haalbaarheid en volledigheid (mogelijk klantcontact) (NB).
 2. Bepalen of hoofdleiding aanwezig is en/of de capaciteit van het E, G en Waternet voldoende is (NB).
 3. Informeren klant over kosten en uitvoeringsvoorwaarden (NB).
 4. Bevestiging kosten en uitvoeringsvoorwaarden aan netbeheerder (klant).
 5. Verstrekken info en opdracht aan aannemer (binnen 10 werkdagen na aanvraag klant) (NB).

Output

 • Bevestiging klant van kosten en uitvoeringsvoorwaarden.
 • Inzicht in de globale technische eisen door NB.
 • Opdracht netbeheerders aan aannemer voor realiseren aansluitingen.
Icon aansl voorbereiding

Voorbereiding

Input

 • Bevestiging klant van kosten en uitvoeringsvoorwaarden.
 • Inzicht in de globale technische eisen door NB.
 • Opdracht netbeheerders aan aannemer voor realiseren aansluitingen.

Activiteiten

 1. Contact opnemen met klant over voorlopige planning en voorwaarden (AN).
 2. Starten werkvoorbereiding en creëren werkmap voor uitvoering (AN). Veel voorkomende onderdelen hierbij zijn:
  1. Vergunningstrajecten bij bijv. gemeenten en waterschappen
  2. Check op bodemvervuiling
  3. Uitwerking tracés, componenten en materialen.
 3. Afstemmen met klant bij onvoorziene afwijkingen in voorlopige planning (AN).

Let op: Zorg ervoor dat u voor het realiseren van de aansluitingen een energieleverancier en media provider heeft bepaald en een leveringscontract hebt afgesloten.

Output

 • Werk- of uitvoeringmap.
 • Gereserveerde capaciteit (uren), materieel en materialen.
Icon aansl uitvoering

Uitvoering

Input

 • Werk- of uitvoeringmap.
 • Gereserveerde capaciteit (uren), materieel en materialen.

Activiteiten

 1. Contact opnemen met klant over plannen van technische schouw ter plaatse (AN).
 2. Uitvoeren technische schouw op locatie, terugkoppelen resultaat aan klant (AN). Technische schouw minimaal 5 werkdagen voor de geplande uitvoeringsdatum.
  Technische schouw bestaat uit oa.:
  1. Tracé vrij van obstakels, zoals steigers, materiaal en containers;
  2. De kabel en leiding invoeren juist aangebracht en voor de gevel zichtbaar;
  3. Bij tijdelijke- /bouw aansluitingen bouwkast en evt. waterput geplaatst.
 3. Afspreken definitieve planning met klant (indien schouwresultaat goed is) (AN).
 4. Uitvoeren werkzaamheden conform definitief afgesproken planning (AN).
 5. In bedrijf nemen (*) van de aansluitingen (AN).

(*) Alleen als klant de energielevering -en media contract heeft afgesloten kunnen de aansluitingen werkend worden opgeleverd.

Output

 • Aansluitingen in bedrijf en sleuf dicht.
 • Gereedmelding werkzaamheden.
Icon aansl oplevering en afronding

Oplevering

Input

 • Aansluitingen in bedrijf en sleuf dicht.
 • Gereed melding werkzaamheden.

Activiteiten

 1. Opleveren gerealiseerde aansluitingen aan de Netbeheerders (AN).
 2. Vastleggen technische aansluitgegevens in datasystemen (NB).
 3. Opstellen en versturen factuur naar klant (NB).

Output

 • Factuur klant.
 • Ingevulde datasystemen NB’s.