Mobile menu trigger

Veiligheid
Gr hero veiligheid
Veiligheid is erg belangrijk voor ons en staat ook bij de combi-partners op 1!

Veiligheid binnen GROND’G

Als stichting GROND'G zijn we erop gericht om met netbeheerders en aannemers te werken in een veilige werk- en leefomgeving voor het personeel en onze maatschappij.

Het HSE-beleid van de netbeheerders vormt het kader waarbinnen we opereren en communiceren. Mogelijke veiligheidissues worden op transparante wijze met elkaar gedeeld en geanalyseerd teneinde hier van elkaar te leren en zo samen te verbeteren.