Mobile menu trigger

Grondg home
image

Mega aanbesteding van in totaal 2,5 miljard euro voor aannemers met achtjarige contractduur gegund

Hoogeveen, 6 juli 2023. De netbeheerders Enexis, Coteq, Rendo, Vitens, Waterbedrijf Groningen, WMD en VodafoneZiggo gaan een nieuwe en langdurige samenwerkingsvorm van 8 jaar aan met aannemers voor de uitvoering van energie-, drinkwater- en telecommunicatie-werkzaamheden voor de ondergrondse infrastructuur in Noord-Oost Nederland. GROND'G heeft namens de diverse netbeheerders de aanbesteding uitgezet, die aan meerdere aannemers is gegund. De zeven netbeheerders willen door deze samenwerking met aannemers beter toegerust zijn op hun uitbreidings- en onderhoudsopgave aan hun netten en deze efficiënt en klantgericht te kunnen uitvoeren. De aanbesteding omvat zowel gecombineerde werkzaamheden voor netbeheerders vanuit de Stichting GROND’G als eigen werk vanuit Enexis met als ingangsdatum 1 november 2023.

Maatschappelijke opgave

De zeven netbeheerders staan voor grote maatschappelijke opgaven om de energie- en watertransitie te realiseren. Voor de energietransitie alleen al moet aan een op de drie straten in de toekomst worden gewerkt om het elektriciteitsnetwerk te verzwaren of uit te breiden. De samenwerking binnen GROND’G is erop gericht om werkzaamheden van de zeven netbeheerders zoveel mogelijk samen te voegen zodat straten maar een keer opgebroken hoeven en klanten zo weinig mogelijk overlast ervaren.

Schaarste technisch personeel

Technisch personeel is schaars, niet alleen de netbeheerders maar ook de aannemers kampen met personeelsschaarste. Dit maakt het uitdagend om de opgave van de energietransitie en watertransitie te realiseren. Door nu flink op te schalen in de samenwerking met aannemers en een langdurige samenwerking met hen aan te gaan streven netbeheerders ernaar dat de aannemerij meer zekerheid krijgt om te investeren in het werven en opleiden van technisch personeel. De contractduur is belangrijk om de continuïteit in de uitvoering van het werk beter te waarborgen. De netbeheerders en de aannemerij zetten daarnaast in op innovatie en procesverbetering zodat ze in staat zijn meer werk efficiënter te verrichten.

Verdeling van werkgebieden

Stichting GROND’G coördineert als samenwerkingsorganisatie de gecombineerde werkzaamheden van de zeven netbeheerders, aannemers en hun ketenpartners in Groningen, Drenthe en Overijssel. Het GROND’G gebied is verdeeld in grote percelen waarin meerdere contracten zijn gegund. In Groningen zijn 3 werkgebieden, in Overijssel 4 werkgebieden en in Drenthe 2. De volgende aannemers gaan binnen raamovereenkomsten in de werkgebieden aan de slag: Alsema, Baas, BAM, ConstructNorth, HAK, Siers, van Gelder, van Voskuilen en VSH. Door de samenwerking in de diverse werkgebieden werken de netbeheerders en aannemers efficiënter samen in de ondergrond.


Noot voor de redactie

Voor meer vragen over de aanbesteding kunt u contact opnemen met een van de genoemde netbeheerders:

Enexis: Cyriel Hamstra, email: cyriel.hamstra@enexis.nl en telefoonnummer 06-21972181

Vitens: Jeroen Bruning, email: mediarelaties@vitens.nl en telefoonnummer 06-83637601