Mobile menu trigger

Grondg home
image

Mega aanbesteding van in totaal 2,5 miljard euro voor aannemers met achtjarige contractduur gepubliceerd

De gezamenlijke netbeheerders in GROND’G verband (Enexis, Vitens, WBG, WMD, Cogas, Rendo, VodafoneZiggo) hebben een nieuwe aanbesteding gepubliceerd voor Noord-Nederland. De totale gezamenlijke waarde is 2,5 miljard euro voor een 8 jarige periode.

De GROND’G deelnemers willen met deze nieuwe samenwerking met aannemers beter toegerust zijn voor de enorme uitbreidings- en onderhoudsopgave.

De energietransitie stelt netbeheerders voor grote uitdagingen. Zo moet het elektriciteitsnet verzwaard én uitgebreid worden. Het aantal zonnepanelen neemt explosief toe, er komen steeds meer laadpalen om auto's op te laden en warmtepompen om woningen te verwarmen. Daarbij is er ook een groeiende vraag naar het verzwaren van aansluitingen. Tevens zullen grootschalige uitbreidingen aan de waternetten gedaan moeten worden om ook in de toekomst iedereen van schoon drinkwater te kunnen blijven voorzien. En daar waar werkzaamheden aan energie- en waternetten gedaan worden ligt het vaak voor de hand om ook meteen een glasvezel aan te leggen.

Gezamenlijke aanleg

Binnen de combi GROND’G zorgen we er voor dat werkzaamheden aan energienetten, waternetten en telecomnetten tegelijkertijd uitgevoerd worden om overlast te beperken. En daarnaast besparen we daarmee maatschappelijke kosten. Duidelijk is ook dat er de komende jaren duizenden nieuwe woningen gebouwd gaan worden in ons verzoringsgebied. Daarvoor moet een nieuwe infrastructuur worden aangelegd. Ook dat brengt veel werk voor de gezamenlijke netbeheerder met zich mee.

Schaarste technisch personeel

Naast de grote opgave van het vernieuwen en uitbreiden van het stroomnet, gaan de reguliere (onderhouds-)werkzaamheden die we als netbeheerders uitvoeren om al onze klanten van energie, water en data te blijven voorzien uiteraard door. Niet alleen de netbeheerders, maar ook de aannemers kampen met personeelsschaarste. Dit maakt de uitdaging om al het werk te kunnen uitvoeren nog groter.

Strategie aannemerij gericht op groei in capaciteit, ontwikkeling en innovatie

Deze ontwikkelingen bij elkaar vragen om een andere aanpak in de samenwerking met onze aannemers. We hebben als netbeheerders daarom het afgelopen jaar aan een nieuwe aannemerijstrategie gewerkt die erop is gericht om een langdurige samenwerking met aannemers aan te gaan, waarin groei in capaciteit, ontwikkeling en innovatie centraal staat. Dit komt nu als eerste tot uiting in de aanbesteding die gepubliceerd is voor Noord Nederland waarin het gecombineerde werk gegund gaat worden aan meerdere aannemers. De aanbesteding vertegenwoordigt een totale waarde van 2,5 miljard euro voor een contractduur van minimaal acht jaar. Deze verlenging van de contractduur met aannemers is belangrijk om de continuïteit in de uitvoering van het werk beter te kunnen waarborgen. Voor de zomer van 2023 zal de definitieve gunning van de werkzaamheden plaatsvinden.