Mobile menu trigger

Grondg home
image

Algemene Richtlijnen en Eisen GROND'G bij aan -en verleggen van kabels en leidingen

Per 22 september 2022 zijn de Algemene richtlijnen en eisen GROND'G versie 3.0 van toepassing verklaard bij hoofdleiding (HL) projecten. Deze zijn bedoeld voor initiatiefnemer(s) (veelal Gemeente, Provincie, Projectontwikkelaar etc.) die van plan zijn een (bouw)project te gaan starten. Nadat het (bouw)project is aangemeld bij GROND'G zal de Combi Coordinator van GROND'G in het initiatieoverleg dit document bespreken met initiatiefnemer(s) als blijkt dat het (bouw)project zal gaan leiden tot het aan -of verleggen van kabels en leidingen van netbeheerders.

Zie document: Algemene Richtlijnen en Eisen GRONDG versie 3.0